Poprzenia strona...
Wiadomości


Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


    22 kwietnia 2004 roku w Ministerstwie Infrastruktury odbyła się ceremonia podpisania Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Podczas uroczystości Minister Infrastruktury, członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, osoby publiczne oraz przedstawiciele mediów zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych Kartę podpisał Krzysztof Hołowczyc - założyciel Fundacji Kierowca Bezpieczny.

    6 kwietnia, z inicjatywy prezydencji irlandzkiej, w Dublinie została podpisana Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W uroczystości uczestniczyli Ministrowie Transportu państw członkowskich i przystępujących do UE. Jej celem jest podjęcie przez sygnatariuszy, w granicach swoich kompetencji, aktywnych działań prowadzących do szybkiej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

    Szczególna rola przypada organizacjom pozarządowym i osobom publicznym, które postrzegane jako autorytet mogą silnie oddziaływać na uczestników ruchu drogowego, kształtując ich bezpieczne postawy. Osoby publiczne, które podjęły się powyższych działań w Polsce to m.in. Dorota Stalińska - Fundacja Nadzieja, ks. Marian Midura - Komisja Episkopatu Polski oraz Krzysztof Hołowczyc.

    " Bardzo chętnie wspieram każdą inicjatywę, która może pomóc w poprawie stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jednym z założeń Karty jest zmniejszenie o połowę liczby zabitych w wypadkach samochodowych do 2010 roku. Uważam, że to największy problem społeczny w Polsce, który dotyczy nas wszystkich, bo każdy jest uczestnikiem ruchu drogowego jako kierowca, rowerzysta lub pieszy.
    Nie można mówić o poprawie jakości naszego życia bez rozwiązania tego problemu. Musimy budować nowoczesne drogi i tworzyć bezpieczny system organizacji ruchu. Musimy zmienić też siebie, jako uczestników ruchu drogowego. To akurat nie wymaga aż tak wielkich nakładów finansowych, aczkolwiek jest zadaniem wcale niełatwym. Dlatego chcę wykorzystać cały swój autorytet i popularność w walce o nasze bezpieczeństwo." - powiedział Krzysztof Hołowczyc podpisując Kartę.

Pobierz plik audio: Pobierz plik MP3
© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu