Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Krzysztof Hołowczyc szkoli policjantów

4 września, na warszawskim Bemowie, Krzysztof Hołowczyc będzie szkolił policyjnych ekspertów zajmujących się analizą przebiegu wypadków drogowych. Mistrz kierownicy podzieli się swoją wiedzą w zakresie motoryzacji oraz bogatym doświadczeniem rajdowym. Zdobyta podczas szkolenia wiedza i umiejętności, pozwolą policjantom dokładniej określać przyczyny wypadków drogowych.

W dniach 4 – 5 września, na terenie Autodromu Automobilklubu Polski, na warszawskim Bemowie, odbędzie się szkolenie ekspertów policyjnych, pracujących w laboratoriach kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji w całej Polsce. Na podstawie ich wiedzy i przeprowadzanych ekspertyz zdarzeń drogowych, powstają szczegółowe raporty dla potrzeb orzecznictwa prokuratur i sądów. Szkolenie jest elementem długofalowej współpracy pomiędzy KGP i Fundacją „Kierowca Bezpieczny”, w dążeniu do realnej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Policyjni fachowcy stale podnoszą swoje kwalifikacje, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy na temat mechaniki ruchu pojazdów, mechaniki kolizji oraz reakcji i zachowań kierowców biorących udział w wypadkach. Tym razem swoją wiedzą i doświadczeniami, oprócz instruktorów jazdy, podzieli się z ekspertami Krzysztof Hołowczyc. Podczas wykładu teoretycznego oraz zajęć praktycznych na terenie Autodromu, policjanci będą mieli okazję poznać bliżej najwyższy poziom umiejętności, jakie może zdobyć kierowca. Zestawienie sposobu reagowania przeciętnego kierowcy w ekstremalnej sytuacji na drodze z umiejętnościami i reakcjami kierowcy rajdowego, pozwoli precyzyjniej określać, czy możliwe było uniknięcie wypadku lub przynajmniej zminimalizowanie jego skutków. Policyjni eksperci oprócz zdobycia cennej wiedzy teoretycznej będą mieli okazję zastosować ją w praktyce. Część praktyczna zajęć odbędzie się na specjalnie przygotowanej płycie autodromu. Kursanci przejdą szkolenie zarówno w samochodach napędzanych na oś przednią, jak i na oś tylną, gdyż zachowanie tych pojazdów w wielu sytuacjach na drodze bywa diametralnie różne.

Organizatorami dwudniowego szkolenia są: Centralne Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, Automobilklub Polski oraz firma BMW Polska. W pierwszym dniu kursu w przerwie między wykładami i zajęciami praktycznymi, około godziny 10:00, przewidziana jest konferencja prasowa dla zaproszonych przedstawicieli mediów. Na pytania związane z tematyką bezpieczeństwa na polskich drogach odpowiadać będą policyjni eksperci oraz Krzysztof Hołowczyc.
Autodrom Automobilklubu Polski znajduje przy ulicy Powstańców Śląskich 127 w Warszawie


Informacja o szkoleniu na www.policja.pl

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu