Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
Startuje międzynarodowy projekt
„TEN D by Night”

W Turynie 10 kwietnia rozpoczęło się pierwsze robocze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „TEN D by Night”. Ten ciekawy projekt na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce będzie realizować Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”. Akcja ma na celu zmniejszenie ilości „wypadków dyskotekowych”, związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych, przez wracającą z dyskotek młodzież.

Projekt TEN D by Night (Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs, Drive, Danger, Damage, Disability, Death), współfinansowany przez Europejską Agencję Wykonawczą Programu Zdrowia Publicznego (PHEA), ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych, w szczególności z udziałem młodych ludzi. W ramach projektu, w dyskotekach na terenie naszego kraju prowadzone będą akcje, które uświadomić mają młodzieży jak niebezpieczne jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu bądź substancji psychoaktywnych. Dzięki specjalnie przygotowanym symulatorom badającym czas reakcji, każdy chętny będzie mógł sprawdzić jak bardzo używki osłabiają jego refleks, a co za tym idzie zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Akcji towarzyszyć będą badania naukowe, które umożliwią w przyszłości opracowanie skutecznych metod oddziaływania na młodych ludzi oraz analizę przyczyn zjawiska „wypadków dyskotekowych”.

W Turynie w dniach 10-13 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów akcji. W akcji udział biorą organizacje i placówki oświatowe z Belgi, Bułgarii, Łotwy, Włoch, Hiszpanii i Polski. Podczas spotkania ustalono harmonogram akcji, propozycje jej logotypu, powołano grupy robocze oraz określono główne założenia, jakie realizowane będą podczas dwóch lat trwania projektu.

Cieszę się, że nasza Fundacja została zaproszona do realizacji tak ciekawego projektu na rzecz bezpieczeństwa, jakim jest akcja TEN D. Współpraca na arenie europejskiej z prestiżowymi organizacjami i uniwersytetami umożliwi nam wymianę doświadczeń oraz pomoże dostosować nasze działania do potrzeb tej newralgicznej grupy odbiorców. Będzie to już kolejna nasza akcja skierowana do młodzieży. Niemal w każdy weekend notujemy znaczny wzrost liczby tragicznych wypadków drogowych z udziałem młodych ludzi, dlatego wiemy, że takie działania są niezbędne. Przez kilka najbliższych miesięcy pracować będziemy nad jak najlepszym przygotowaniem formuły akcji i najszybciej jak będzie to możliwe pojawimy się z nią w dyskotekach – mówi Andrzej Kalitowicz, prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny”.

Współpraca, w ramach projektu z Uniwersytetem w Turynie i innymi szanowanymi europejskimi placówkami oświaty i organizacjami jest bardzo ważna. Pomoże ona nam sprecyzować potrzeby i wymagania dostosowanie do międzynarodowego charakteru akcji. Zebrane podczas projektu informacje określą rodzaj działań pomocnych w rozwiązaniu problemu, na poziomie narodowym i europejskim. A towarzyszące akcji badania naukowe zostaną wykorzystane do określenia nowych pól interwencji – o współpracy w ramach „TEN D by Night” mówi Claudio Bonansea, gospodarz spotkania w Turynie, dyrektor zarządzający Consepi, stowarzyszenia Regionalnego Centrum na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego MotorOasi Piemonte w Susa.

 


 

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu