Poprzenia strona...
Wiadomości


Fundacja "Kierowca Bezpieczny"
II edycja akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” rozpoczęta

23 kwietnia, w dniu inaugurującym I Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, obchodzony pod hasłem „Wypadek to nie przypadek”, odbyła się konferencja prasowa rozpoczynająca II edycję akcji społecznej „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” organizowanej przez Fundację Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie.

W konferencji, która odbyła się w sali Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wzięli udział: Marszałek Województwa Jacek Protas, prodziekan Wydziału Humanistycznego UWM dr Andrzej Korytko, oraz Krzysztof Hołowczyc i członkowie zarządu Fundacji „Kierowca Bezpieczny”.

W słowie wstępnym Krzysztof Hołowczyc dokonał krótkiej analizy problemu bezpieczeństwa na drogach. Następnie Marszałek Jacek Protas przedstawił plany Urzędu Marszałkowskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach Warmii i Mazur. Zaproszony na konferencję prodziekan Wydziału Humanistycznego dr Andrzej Korytko wygłosił referat na temat humanistycznych wyzwań dla walki o bezpieczeństwo drogowe.

Andrzej Kalitowicz, Prezes Fundacji „Kierowca Bezpieczny” dokonał podsumowania pierwszej edycji akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”, a Waldemar Ziarek, sekretarz Fundacji, omówił badania naukowe dotyczące stosunku młodzieży do prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym. Na zakończenie spotkania obaj przedstawiciele Fundacji zaprezentowali założenia drugiej edycji akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę”

Celem akcji jest podniesienie poziomu świadomości komunikacyjnej oraz wychowania w trzeźwości w środowisku młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej. Inicjatywa bazuje na autorskich rozwiązaniach Fundacji „Kierowca Bezpieczny”, które zostały nagrodzone wyróżnieniem Komisji Europejskiej. Akcja ma za zadanie lansowanie pozytywnych postaw oraz zwalczanie patologii społecznych ze szczególnym naciskiem na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu przez młodych kierowców. W celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań, przy projektowaniu założeń tegorocznej akcji wykorzystano wnioski płynące z badań naukowych zrealizowanych przez zespół ekspercki Fundacji w trakcie pierwszej edycji. Cały program realizowany jest tak, by kreować modę na trzeźwość w ruchu drogowym.

Założenie II edycji

Już w maju 2007 zorganizowana zostanie konferencja metodyczna dla kadry pedagogicznej szkól podstawowych i gimnazjalnych dotycząca bezpieczeństwa na drodze i zwalczania mody na jazdę w stanie nietrzeźwym wśród młodzieży szkolnej. Nauczyciele po szkoleniu samodzielnie zaprezentują program młodzieży szkolnej.

W gimnazjach i szkołach wiejskich Fundacja na bazie własnej kadry przeprowadzi program, którego realizacja wiąże się z doświadczeniami wcześniej przeprowadzanych projektów społecznych. Młodzież ze szkół wiejskich ma utrudniony dostęp do nowoczesnego sprzętu edukacyjnego i metod nauczania. Poziom wiedzy komunikacyjnej w tym środowisku jest szczególnie ubogi i to nie tylko w środowisku szkolnym, ale także wśród dorosłych. Statystyki policyjne otrzymane dzięki pomocy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego stwierdzają, iż największa ilość wypadków drogowych w miastach spowodowana jest przez kierowców z małych ośrodków. Także liczba kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu jest w tym środowisku bardzo duża. Niewielki ruch oraz małe odległości do pokonania wytwarzają w środowisku wiejskim przyzwyczajenie do jazdy „po kielichu”. Te przyzwyczajenia niestety przenoszone są wraz z falą migracji ludności wiejskiej do miast. Zajęcia przeprowadzone zostaną przy pomocy prezentacji multimedialnych przygotowanych przez Fundację. Młodzieży zaprezentowana zostanie nowa wersja filmu „Eksperyment”. W ramach projektu planuje się wydanie bezpłatnie dystrybuowanego wydawnictwa muzycznego zawierającego utwory wykonywane w różnym stylu, lansujące pozytywne postawy w ruchu drogowym.. Podsumowaniem działań w szkołach będzie festyn komunikacyjny z osobistym udziałem Krzysztofa Hołowczyca. Podczas nich Krzysztof Hołowczyc wygłosi prelekcję dotyczącą bezpiecznych postaw za kierownicą oraz przeprowadzi krótki quiz z nagrodami dla uczestników festynu.

Zgromadzonej na festynie młodzieży udostępniony zostanie symulator rajdów Peugeot 206 WRC, jedyny tego typu w Polsce symulator zbudowany na bazie oryginalnej karoserii jednego z najlepszych samochodów rajdowych na świecie. Przedstawiona zostanie także wystawa przygotowana przez Fundację Miva Polska ( Krajowe Duszpasterstwo Kierowców) oraz prace młodzieży poświęcone trzeźwości na drodze ( laureaci konkursu 2006). Program zostanie podsumowany podczas wojewódzkiego dnia „Trzeźwo myślę - trzeźwo jeżdżę” –lansującego modę na trzeźwość w ruchu drogowym.
W tym dniu w regionalnych mediach planowane są specjalne audycje z udziałem Krzysztofa Hołowczyca, na lekcjach wychowawczych w szkołach pogadanki na temat trzeźwości w ruchu drogowym, a wolontariusze Fundacji wręczać będą specjalne ulotki informacyjne i nalepki. Program zakończy się badaniami naukowymi.

Całą akcję wzbogaci wydany specjalnie na potrzeby akcji komiks „Parę piwek…”, którego premiera odbyła się podczas konferencji. Komiks w innowacyjny sposób przedstawia zagrożenia wynikające z jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Główną postacią komiksu jest rysunkowe wcielenie osoby Krzysztofa Hołowczyca – Krzysztof Kierowczyc.


II edycja akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” rozpoczęta

II edycja akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” rozpoczęta

II edycja akcji „Trzeźwo myślę – trzeźwo jeżdżę” rozpoczęta

© Fundacja "Kierowca Bezpieczny"


Poprzenia strona...

Na górę strony...

 Wystawa Mleczko & Hołowczyc ''Bądź bezpiecznym kierowcą'' http://www.partnerstwodlabezpieczenstwa.pl Akcja Krzyś Krzysztof Hołowczyc [www.holek.pl]
Hołowczyc Management [www.holowczyc.pl]
Prawo jazdy [www.prawojazdy.pl]
Krajowa Rada Bezpieczństwa Ruchu Drogowego [www.krbrd.pl] MIVA Polska [www.miva.pl]
Sponsoring Expert - badania efektywności sponsoringu